fbpx

Tu sú priklady najbežnejších služieb:

Architektonická štúdia je základný projekt vašej zamýšľanej stavby, ktorý vám poskytne predstavu o celkovej veľkosti objektu, jeho umiestnení na pozemku, orientácii na svetové strany a príp. napojení na inžinierske siete. Rieši funkčné usporiadanie jednotlivých priestorov, prevádzkové vzťahy a základné zariadenie priestorov. Budúci výzor stavby znázorňujú pohľady, a 3D vizualizácia objektu. Všetky nami navrhované stavby riešime v súlade s filozofiou trvalo udržateľného rozvoja.


Cena: od 8€/m² požadovanej úžitkovej plochy domu.

K architektonickej štúdii poskytujeme garanciu spokojnosti

Projekt pre územné / stavebné povolenie je spracovaný v rozsahu a podrobnosti vyžadovanej na stavebných úradoch pre posúdenie zámeru stavebníka a vydanie stavebného povolenia. Projekt na stavebné povolenie poskytuje jednoznačnú  architektonickú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov.

Cena: od 20€/m² požadovanej úžitkovej plochy domu.

V tejto fáze rozpracujeme projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby,  na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt je dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby. Podľa kvalitného realizačného projektu zhotoviteľ dokáže zrealizovať kvalitné dielo a stavebník dokáže kontrolovať kvalitu prác a cenu.

Cena: od 20€/m² požadovanej úžitkovej plochy domu.

Kvalitný, inovatívny a citlivý návrh interiéru Vám poskytne príjemné a pohodlné užívanie vášho bytu či domu. Štúdia interiéru zahŕňa podorysné riešenie daného interiéru a 3D vizualizácie priestoru.

Cena: od 10€/m² riešenej plochy – iba štúdia.

Projekt interiéru navyše rieši podrobne stavebné zásahy do konštrukcií, rozvody elektriky, vody, kanalizácie, atď.

Cena: od 10€/m² riešenej plochy – dopracovanie projektu na základe štúdie.

Kompletný projekt podľa rakúskych štandartov. Obsahuje Einreichplan, Energieausweiss, Baubeschreibung. V prípade špeciálnych požiadaviek stavebného úradu vieme zabezpečiť aj iné potrebné dokumenty. Na Rakúskom trhu pôsobíme od roku 2011 a máme tam množstvo úspesne zrealizovaných stavieb.

Máme oprávnenie na projektovanie stavieb v Rakúsku a sme poistený spoločnosťou Allianz na škody spôsobené výkonom povolania na 1.000.0000€ na území Európskej únie (tak ako to požadujú rakúske právne normy).

V cene je aj konzultácia projektu na stavebnom úrade – Vorprüfung.

Cena od 1800€

Výpočet a optimalizácia PHPP (výpočet pasívneho domu) od 250€

Štúdia zatienenia (vyžaduje stavebný úrad v špeciálnych prípadoch) od 150€

Vybavenie územného / stavebného povolenia od 450€

Autorský dozor od 20€/hod

Napíšte nám