top of page

Urbanizmus

Urbanistická štúdia je naša služba pre investorov, developerov a samosprávy.

Cieľom urbanizmu je vytvárať a rozvíjať mestá a dediny ako funkčné a zladené celky. Moderné mestá budúcnosti by mali byť dokonale vyvážené, čo sa týka bývania, práce, dopravy, kultúrnych, oddychových a športových zón. 

V oblasti urbanizmu sa náš ateliér usiluje predovšetkým o harmonické usporiadanie územia, udržanie ekologickej rovnováhy a zaistenie udržateľného rozvoja. 

Naše návrhy sa snažíme koncipovať tak, aby stavby  rešpektovali územný plán. 

V našom portfóliu máme niekoľko urbanistických štúdií, ktoré sme vytvorili pre samosprávy, ale aj pre developerov. 

 

Spracovali sme už niekoľko územných plánov obcí a ich zmien a doplnkov. Máme skúsenosti aj so zastavovacími štúdiami novej výstavby. 

bottom of page