top of page

Bytové domy a verejné stavby

Venujeme sa aj tvorbe bytových domov a verejných stavieb. Tvoríme stavby, ktoré harmonizujú s prostredím, majú moderný dizajn, dostatočné presvetlenie a spĺňajú funkcionalitu podľa najnovších štandardov.

Prinášame developerom pridanú hodnotu:

 • ide nám o to, aby ste čo najoptimálnejšie využili váš pozemok,

 • komunikujeme vo vašom mene so samosprávou,

 • tvoríme v súlade s územným plánom,

 • tvoríme atraktívnu architektúru,

 • ide nám o kvalitný verejný priestor.

 

V našom portfóliu nájdete:

 • bytové domy

 • nákupné centrá a prevádzky v nákupných centrách

 • zariadenia pre šport

 • hotely

 • zdravotnícke zariadenia

 • výrobné stavby

Viac nájdete na: VILADOM alebo

OBNOVA VEREJNÝCH BUDOV.

bottom of page