top of page

Projekt domu v Rakúsku

Špecializujeme sa na projektovanie rodinných domov aj v Rakúsku. ​

Máme v portfóliu úspešnú realizáciu takmer 70 takýchto projektov. 

Maria Ellend vizualizácia.jpg
 • Oblasť rakúsko - slovenského prihraničia je zaujímavá pre veľa Slovákov, ktorí sa rozhodli pre vlastný dom. 

 • Ponúkame vám komplexnú službu od štúdie a projektu rodinného domu do Rakúska, cez vybavenie stavebného povolenia až po realizáciu stavby. Poznáme špecifiká rakúskych stavebných predpisov, komunikujeme po nemecky a vieme “ako to chodí” na rakúskych úradoch.

 • Z architektonickej štúdie (od nás alebo už hotovej) vám urobíme projekt pre stavebné povolenie – Baubewilligungsprojekt. V procese tvorby tohto projektu je potrebná konzultácia u architekta povereného prenesenou funkciou stavebného úradu – Bausachverstandiger. Konzultáciu vybavíme za vás v rámci vypracovania projektu pre stavebné povolenie.

 • Vieme vám vypracovať aj projekt pre realizáciu stavby, podľa ktorého môžete v Rakúsku stavať (v prípade stavebnej firmy zo SR môže byť po slovensky, v prípade rakúskej realizačnej firmy vám vypracujeme nemeckú verziu).

 • Čo je potrebné na vybavenie stavebného povolenia v Rakúsku?

  Projekt pre stavebné povolenie – Baubewilligungsprojekt na stavbu rodinného domu obsahuje tieto dokumenty:
  Einreichplan – projekt stavby na jednom výkrese v rozsahu: situácia s inžinierskymi sieťami, pôdorysy, pohľady, rezy a detail
  Energieausweiss – výpočet energetickej náročnosti budov
  Baubeschreibung – popis stavebných konštrukcií a technického vybavenia budovy

  Všetky tieto dokumenty vám vieme vypracovať. Na zložitejšie stavby sú potrebné ďalšie profesie, ktoré vieme zabezpečiť priamo u našich rakúskych partnerov. Vieme odporučiť aj vhodnú osobu na stavebný dozor (Baumeister), ktorý vám musí projekt overiť.
   

 • Viac sa dozviete na našej LANDING PAGE.

bottom of page