top of page

Architektonická štúdia

Pomôžeme vám dostať vaše túžby a predstavy o novom domove na papier a následne do reality.

chata donoovaly arch studia_edited.jpg
  • Čo je architektonická štúdia? 
    Architektonická štúdia je základný projekt vašej zamýšľanej stavby.  Poskytne vám predstavu o celkovej veľkosti objektu, jeho umiestnení na pozemku, orientácii na svetové strany a príp. napojení na inžinierske siete. Pôdorysy zvyčajne v mierke 1:100 riešia funkčné usporiadanie jednotlivých priestorov, prevádzkové vzťahy a základné zariadenie priestorov. Budúci výzor stavby znázorňujú pohľady, prípadne 3D vizualizácia objektu. Tá je pre bežného laika to, čo mu v procese tvorby návrhu najlepšie ozrejmí, ako bude jeho budúci dom vyzerať.

  • Na čo je dobrá architektonická štúdia?
    Na rozdiel od typových projektov z katalógu, architektonická štúdia vypracovaná architektom je “šitá na mieru” individuálnym (aj veľmi špecifickým) požiadavkám zákazníka. Zároveň bezprostredne reaguje na danosti pozemku a okolité stavby/prostredie. To je pre každú stavbu jedinečné. Rozdiel medzi katalógovým projektom a architektonickou štúdiou sa dá prirovnať ku kúpe konfekčného obleku namiesto obleku šitého na mieru.

V tomto kroku je možné odhadnúť predbežné náklady na stavbu. Ak si orientačne vynásobíte úžitkovú plochu odhadovanou cenou za m², dostanete cenu stavby. Odhadovaná cena za m² je podľa štandardu od 900 po 1300€/m². Podľa toho potom vieme zmenšiť alebo zväčšiť plánovanú stavbu. Architektonická štúdia je základom pre vypracovanie dobrého projektu pre stavebné povolenie. Zverte ju preto do rúk odborníkom so skúsenosťami.

bottom of page