top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Michalková

Rodinný dom sa nachádza na odľahlom mieste lazov v Michalkovej, neďaleko mesta Zvolen. Rodinný dom bol koncipovaný ako pasívny dom, absolútne nezávislý od všetkých sietí, bez akýchkoľvek napojení na verejné zdroje. Pri snahe dosiahnuť pasívny štandard, bol podstatný výber pozemku s miernou južnou svažitosťou a orientáciou presklenej fasády na juh. Všetky časti tepelnoizolačného plášťa boli navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky na pasívnu, ekologickú a zároveň ekonomickú stavbu.

Keďže pozemok je prístupný z juhu a na juh je orientovaná denná časť, rozhodli sme sa umiestniť vstup priamo do dennej časti – obývačky, čím sme minimalizovali chodbové priestory domu. Dom je dispozične rozdelený na dennú a nočnú časť. Denná časť tvorí obývací priestor umiestnený v strede dispozície, nočnú časť tvoria izby na východnej a západnej strane domu. Hospodárske zázemie a pracovňa sa nachádzajú v severnej časti domu.

bottom of page