top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Banská Bystrica

Murovaný rodinný dom v Banskej Bystrici s jedným nadzemným a jedným podzemným podlažím.

bottom of page