top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Banská Bystrica a okolie

Jednopodlažný murovaný rodinný dom je postavený na svahovitom pozemku. Dom má nepravidelný tvar, jeho strecha je plochá, pričom časť je navrhovaná ako zelená vegetačná strecha a časť so štrkovým zásypom. Orientácia štyroch obytných miestností, ktoré dom tvoria, je situovaná na juh.

bottom of page