top of page

Plocha bytu

Obytná plocha bytu:

Je súčet podlahových plôch všetkých obytných miestností (obývačka, jedáleň, detská izba, spálňa, pracovňa,  kuchyňa s plochou viac ako 12m² )

Obytná miestnosť musí spĺňať:

  • najmenej 8 m²  

  • má priame denné osvetlenie

  • má priame alebo dostatočne účinné nepriame vetranie

  • má priame alebo dostatočne účinné vykurovanie

  • má dostatočnú tepelnú a akustickú ochranu stavebnými konštrukciami

 

Úžitková plocha bytu:

Je súčet všetkých podlahových plôch obytných miestností a miestností príslušenstva bytu (schodisko, pivnica, komora, WC, kúpeľňa, hala chodby atď.) bez plochy balkónov, lodžií a terás.

 

Zastavaná plocha stavby:

Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi (pravouhlými) priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Izolačné primurovky sa nezapočítavajú.

Zastavanou plochou nadzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných podlaží do vodorovnej roviny.

Zastavanou plochou podzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená kolmými priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Izolačné primurovky sa nezapočítavajú.

bottom of page