fbpx

Mestská plaváreň Ružomberok

Súťažný koncept návrhu plavárne vychádza zo snahy o čo najlepšie sa prispôsobit danej lokalite. Miesto stavby novej mestskej plavárne vnímame ako rozpoltené. V našom návrhu sme sa snažili danosti lokality skĺbiť v jedno. Nosnou ideou  návrhu je vytvorenie budúceho bulváru, ktorý bude prechádzať stredom  mestského bloku a bude smerovať k hlavným vstupom. Zámerom je vytvorenie atraktívneho mestského priestoru. K novonavrhovanému bulváru je orientované  vstupné priečelie plavárne. Priečelie  najvýraznejšou dominantou stavby. Nabáda ľudí vstúpiť.

Za  vstupnou fasádou je medzipriestor kde sa môžu návštevníci voľne pohybovať, obsahuje kaviareň s občerstvením a predajňu športových vecí. Zasklená stena umožnuje sledovať  svoje ratolesti na tréningu. Vstupná hala pokračuje ďalej do veľkostne aj výrazovo intímnejšieho bloku šatní.

Smerom k zimnému štadiónu je orientovaná technická časť. Na komunikácii sú navrhované parkovacie státia pre zamestnancov plavárne. Druhé nadzemné podlažie je tvorené podestou nad vstupnou halou do ktorej sa vchádza z parkoviska umiestneného na streche Toto parkovisko je prístupné z ulice. V podzemí sú umiestnené technológie potrebné k prevádzke bazénov.