fbpx

Mestská plaváreň Ružomberok

Súťažný koncept návrhu plavárne vychádza zo snahy o čo najlepšie sa prispôsobiť danej lokalite. Miesto stavby novej mestskej plavárne vnímame ako rozpoltené. V našom návrhu sme sa snažili danosti lokality skĺbiť v jedno. Nosnou ideou návrhu je vytvorenie budúceho bulváru, ktorý bude prechádzať stredom k mestského bloku a bude smerovať k hlavným vstupom. Zámerom je vytvorenie atraktívneho mestského priestoru. K navrhovanému bulváru je orientované vstupné priečelie plavárne. Priečelie je najvýraznejšou dominantou stavby. Nabáda ľudí vstúpiť.

Za vstupnou fasádou je medzipriestor, kde sa môžu návštevníci voľne pohybovať. Obsahuje kaviareň s občerstvením a predajňu športových vecí. Zasklená stena umožňuje sledovať svoje ratolesti na tréningu. Vstupná hala pokračuje ďalej do veľkostne aj výrazovo intímnejšieho bloku šatní.

Smerom k zimnému štadiónu je orientovaná technická časť. Na komunikácii sú navrhované parkovacie státia pre zamestnancov plavárne. Druhé nadzemné podlažie je tvorené podestou nad vstupnou halou, do ktorej sa vchádza z parkoviska umiestneného na streche. Toto parkovisko je prístupné z ulice. V podzemí sú umiestnené technológie potrebné k prevádzke bazénov.