fbpx

Na vysvetlenie jednotlivých pojmov:

Obytná plocha bytu:

Je súčet podlahových plôch všetkých obytných miestností (obývačka, jedáleň, detská izba, spálňa, pracovňa,  kuchyňa s plochou viac ako 12m)

Obytná miestnosť musí spĺňať:

Úžitková plocha bytu:

Je súčet všetkých podlahových plôch obytných miestností a miestností príslušenstva bytu (schodisko, pivnica, komora, WC, kúpeľňa, hala chodby atď.) bez plochy balkónov, lodžií a terás.

 

Zastavaná plocha stavby:

Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi (pravouhlými) priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Izolačné prímurovky sa nezapočítavajú.

Zastavanou plochou nadzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných podlaží do vodorovnej roviny.

Zastavanou plochou podzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená kolmými priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Izolačné prímurovky sa nezapočítavajú.