fbpx

Aký je rozdiel medzi projektom pre stavebné povolenie a realizačným projektom?

Projekt pre stavebné povolenie je spracovaný v rozsahu a podrobnosti vyžadovanej na stavebných úradoch pre posúdenie zámeru stavebníka a vydanie stavebného povolenia. Realizačný projekt je podrobná dokumentácia rozšírená a doplnená o mnohé detailné riešenia a technológie, ktorá sa používa priamo na stavbe.

»Ak máte záujem o bližšie informácie o projektoch, ozvite sa nám. Prvá konzultácia je na nás. «

Rozsah jednotlivých druhov projektov:

Projekt pre vydanie stavebného povolenia
Jednotlivé projekty podľa nasledujúceho zoznamu sú zjednodušené pre potreby stavebného konania – sú to koncepcie daných profesií, pripravené na spracovanie realizačného projektu, prípadne realizáciu odbornou a kvalitnou stavebnou firmou, ktorá si k nim sama vypracuje realizačnú/výrobnú dokumentáciu. Zásadne neodporúčame svojpomocnú realizáciu podľa projektu pre stavebné povolenie.

Projekt pre realizáciu stavby
Projekt pre realizáciu stavby je spresnenie a prehĺbenie projektu pre stavebné povolenie. Obsahuje detailné riešenia stavebných a technologických detailov, na základe ktorých je možné realizovať stavbu.

»Pozrite sa, ako vyzerá projekt od nás. «