fbpx

Oblasť rakúsko-slovenského prihraničia je zaujímavá pre veľa Slovákov, ktorí sa rozhodli pre vlastný dom. Blízkosť dvoch európskych hlavných miest, dostatok pracovných príležitostí a príjemné vidiecke prostredie v kombinácii s priaznivými cenami pozemkov robia túto lokalitu naozaj lákavou.

Využite naše skúsenosti v Rakúsku

Ponúkame vám komplexnú službu: od štúdie a projektu rodinného domu do Rakúska, cez vybavenie stavebného povolenia až po realizáciu stavby. Poznáme špecifiká rakúskych stavebných predpisov, komunikujeme po nemecky a vieme “ako to chodí” na rakúskych úradoch.

Z architeknonickej štúdie (od nás alebo už hotovej) Vám urobíme projekt pre stavebné povolenie – Baubewilligungsprojekt. V procese tvorby tohto projektu je potrebná konzultácia u architekta povereného prenesenou fuknciou stavebného úradu – Bausachverstandiger. Konzultáciu vybavíme za vás v rámci vypracovania projektu pre stavebné povolenie.

Vieme Vám vypracovať aj projekt pre realizáciu stavby, podľa ktorého môžete v Rakúsku stavať (v prípade stavebnej firmy zo SR môže byť po slovensky, v prípade rakúskej realizačnej firmy vám vypracujeme nemeckú verziu).

»Ak chcete stavať v Rakúsku, neváhajte nás kontaktovať. «

Čo potrebujem na vybavenie stavebného povolenia v Rakúsku?

Projekt pre stavebné povolenie – Baubewilligungsprojekt na stavbu rodinného domu obsahuje tieto dokumenty:

Einreichplan – projekt stavby na jednom výkrese v rozsahu: situácia s inžinierskymi sieťami, pôdorysy, pohľady, rezy a detaily

Energieausweiss – výpočet energetickej náročnosti budovy

Baubeschreibung – popis stavebných konštrukcií a technického vybavenia budovy

Všetky tieto dokumenty Vám vieme vypracovať. Na zložitejšie stavby sú potrebné ďalšie profesie, ktoré vieme zabezpečiť priamo u našich rakúskych partnerov. Vieme Vám odporučiť aj vhodnú osobu na stavebný dozor (Baumeister), ktorý Vám musí overiť projekt.

Projekty ktoré sme spracovali do Rakúska