fbpx

Celosvetovým trendom v stavebníctve je znižovanie energetickej náročnosti budov. Je to spôsobené snahou o zachovanie a zlepšenie životného prostredia, v ktorom všetci žijeme, ale aj ekonomickou efektívnosťou. A práve ekonomickosť výstavby je často dôvodom, pre ktorý sa čoraz viac ľudí rozhodne pre výstavbu nízkoenergetickej alebo energeticky pasívnej stavby. Veď stále platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme.

»S projektovaním a výstavbou pasívnych domov máme skúsenosti. Poradíme Vám! «

Čo je to pasívny dom?

Energeticky pasívny dom je dom, ktorý je energeticky úspornejší ako nízkoenergetický dom. V zime aj v lete poskytuje vysokú kvalitu vnútorného prostredia a súčasne umožňuje výrazne znížiť spotrebu energie na vykurovanie a prevádzku. Ročná spotreba energie neprekračuje hodnotu 15 kWh/m2/rok, preto nepotrebuje konvenčné vykurovanie či klimatizáciu a tým šetrí vaše financie aj prírodné zdroje.

Všetko, čo treba vedieť o pasívnom dome

Pri stavbe obvodových a nosných konštrukcií pasívneho domu je možné použiť všetky bežne dostupné stavebné materiály. Pasívny dom môže byť  navrhnutý ako murovaná stavba aj ako drevostavba.

Pasívny dom nepotrebuje obvyklé vykurovanie s kotlom, rozvodným systémom a vykurovacími telesami. Vďaka vynikajúcej tepelnej ochrane stačí na vyrovnanie strát  slnečná energia vnikajúca cez okná a vnútorné tepelné zdroje (spotrebiče) spolu s dohrievaním vzduchu.

Okná v pasívnom dome je možné kedykoľvek otvoriť. No nie je to potrebné, lebo vetracie zariadenie zabezpečuje vždy dostatok čerstvého vzduchu a aj keď sú okná zavreté, je kvalita vzduchu vynikajúca.

Jednorázové náklady na projekt a stavbu pasívneho domu sú mierne vyššie ako pri obyčajnej stavbe, ale dlhoročná prevádzka domu je niekoľkonásobne ekonomickejšia a užívateľský komfort je na nezaplatenie.

Od roku 2020 bude v EÚ (teda aj na Slovensku) povinnosť stavať všetky novostavby v pasívnom štandarde.

Výber pozemku

Energeticky pasívny dom je možné postaviť v podstate kdekoľvek. Je však oveľa výhodnejšie venovať výberu pozemku zvýšenú pozornosť. Vhodným pozemkom môžete ušetriť náklady na dodatočné opatrenia kompenzujúce nedostatky pozemku.
Ideálny pozemok by mal mať čo najdlhšiu dobu oslnenia – teda mal by byť na miernom južnom svahu. Prístup na pozemok by mal byť zo severu, aby na sever bolo možné umiestniť vstup a podružné miestnosti. Pozemok by nemal byť tienený blízkymi stavbami. Treba sa informovať aj na miestnom úrade, aké sú možnosti zastavania na susedných pozemkoch a ako v budúcnosti ovplyvnia preslnenie vyhliadnutého pozemku.
Samozrejme, len veľmi málo pozemkov je úplne ideálnych. No aj pri menej priaznivej polohe sa dá dosiahnuť dobrý výsledok použitím kompaktného tvaru domu, hrubšej izolácie, kvalitných okien alebo efektívnym technickým vybavením.

»Potrebujete, aby sa na váš vyhliadnutý pozemok niekto pozrel odborným okom? Sme tu pre Vás! «

Projekt

Projektová fáza je najdôležitejšia časť procesu realizácie energeticky pasívneho domu. V tejto fáze je možné dosiahnuť najvyššie úspory, keďže predstava domu sa ešte len kryštalizuje. Čo je zatiaľ iba na papieri, to sa dá jednoducho zmeniť. Ak sa niečo zanedbá v projektovej fáze, náprava počas výstavby býva časovo a hlavne finančne náročná. Spoluprácou s architektom je možné navrhnúť pasívny dom tak, aby čo najlepšie využíval danosti pozemku a poskytol svojim užívateľom nadštandardný komfort bývania.